Nový výzkum radí, jak efektivně zapojit mladé lidi do řešení změny klimatu

Publikováno: 10. 11. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Nový výzkum radí, jak efektivně zapojit mladé lidi do řešení změny klimatu
© Foto: Green Dock

Čtyři pětiny Čechů ve věku 15-20 let považují změnu klimatu za závažný problém, zároveň jsou nejvíce motivovanou věkovou skupinou, která se chce do ochrany klimatu zapojovat. Výzkum organizace Green Dock odhaluje 12 překážek, které mladým lidem brání v jakékoliv iniciativě. Mezi ty patří nejen nedostatek volného času, ale v současné době také přehlcení možnostmi a pocit, že jakákoliv snaha není vlastně vidět.

„Nevidím dopad toho, co dělám.“ „Chránit klima není to, co ode mě ostatní očekávají.“ „Dávají mi najevo, že jsem moc mladý.“ 

Toto jsou bariéry, které lidem ve věku 15-20 let často brání v tom, aby se zapojovali do klimatických iniciativ. Nový výzkum organizace Green Dock, který vznikl za podpory Člověka v tísni, neziskovým organizacím, školám a obcím tyto bariéry odhaluje a zároveň doporučuje, jak s nimi pracovat. Právě tato generace je totiž klíčová k tomu, aby bylo řešení probíhající klimatické krize účinné.

Výzkum Zapojování mladých lidí do řešení klimatické změny přináší konkrétní tipy, jak mladé lidi podpořit, přizpůsobit se jejich časovým možnostem nebo jim pomoci udělat první krok k tomu, aby se zapojili do řešení jednoho z nejdůležitějších témat současné doby - změny klimatu.

„Organizací, spolků a iniciativ, do kterých je možné se zapojit, je v dnešní době nepřeberné množství a snaha zorientovat se a správně si zvolit vede mnohé lidi k paralýze. S výzkumem přinášíme konkrétní návrhy, kterými mohou nejen neziskové organizace, ale i školy či obce usnadnit výběr aktivit a mladé lidi lépe nasměrovat,“ uvádí Ondřej Kácha, vedoucí výzkumného týmu organizace Green Dock.

Organizace věnující se klimatické změně mohou s potenciálními zájemci navázat přímý kontakt například na festivalech, kde se dá vše jednoduše vysvětlit, nebo mohou více podporovat své aktuální dobrovolníky, aby se svými kamarády mluvili o možnostech, které už sami dobře znají.

Podívejte se na infografiku k projektu:

Informace o environmentálních tématech však studentům často chybí i v běžné výuce. Sami respondenti výzkumu uvádějí, že se o klimatické krizi nebo možnostech, jak situaci řešit, ve škole příliš nedozvěděli. Green Dock doporučuje navazovat a podporovat spolupráci neziskových organizací a škol, například prostřednictvím přípravy materiálů pro učitele, kteří tak budou mít snazší přístup k informacím, které studentům předávat. 

„Snažíme se učitelům usnadňovat přístup k ověřeným a relevantním informacím na jednom místě, proto ve spolupráci s partnerskými organizacemi poskytujeme lekce na různá klimatická témata, které jsou dostupné na webu ucimoklimatu.cz,“ uvádí Veronika Endrštová, koordinátorka programu Varianty.

Publikaci k výzkumu najdete ZDE.

Autor: Ondřej Kácha, vedoucí výzkumu GreenDock

Související články