Celostátní konference o našich příležitostech

Zelená modernizace Česka 2024

Konference, která přinese inspiraci a příklady dobré praxe z oblasti zelené modernizace a spravedlivé transformace. Odborníci a odbornice, politici, političky, zástupci a zástupkyně samospráv, byznysů, zemědělských podniků a neziskových organizací budou diskutovat o spravedlivé zelené budoucnosti Česka.


14. května 2024 8:00 - 21:00 v Míčovně na Pražském hradě


Moderuje Jana Peroutková

Jana Peroutková je česká novinářka a moderátorka České televize. Provádí hlavní zpravodajskou relací Události i analyticko-zpravodajským pořadem Události, komentáře. Dále moderuje Interview speciál s významnými českými osobnostmi a podcast Kavky.


Na konferenci se dostanete tudy:


Stream akce

Přenos možné sledovat také na následujícím odkaze: https://www.ceskatelevize.cz/porady/16333552384


Program


Medailonky řečníků

Kurt Vandenberghe

Kurt byl jmenován generálním ředitelem pro oblast klimatu v Evropské komisi 16. ledna 2023. Do té doby zastával od 1. prosince 2019 funkci poradce prezidentky Ursuly von der Leyenové pro Zelenou Dohodu a zdraví. Do Evropské komise nastoupil v roce 1996. Po studiu francouzské a italské literatury na Katholieke Universiteit Leuven (KUL) a získání titulu v oboru veřejných a mezinárodních vztahů na University Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) získal Kurt magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů na Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (S.A.I.S.) v italské Bologni a americkém Washingtonu.Petr Hladík

Ministr životního prostředí, Petr Hladík, se problematice životního prostředí věnuje přes deset let, blízko má také k zemědělství. Za problematiku životního prostředí zodpovídal i jako první náměstek primátorky města Brna. V Brně se mu podařilo zavést dotační titul na tvorbu zelených střech nebo zachytávání dešťové vody. Za jeho působnosti se také podařilo přijmout a plnit akční plán pro uhlíkově neutrální Brno. Díky tomu město začalo podnikat kroky k energetické nezávislosti už před energetickou krizí. Konkrétně to znamená osazení stovek střech fotovoltaickými panely, vybudování nejmodernější automatizované dotřiďovací linky, výstavbu třetího kotle na energetické využití odpadu či zavedení systematického sběru bioodpadu a plán na výstavbu bioplynové stanice. Díky těmto i dalším projektům podporujícím zeleň ve městě obdrželo město Brno ocenění E.ON Energy Globe nebo například titul Smart City.

Od roku 2019 je místopředsedou KDU-ČSL a předsedou odborné komise KDU-ČSL pro oblast životního prostředí. Spolu s bývalou ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou připravoval program koalice SPOLU za životní prostředí a programové prohlášení vlády v této oblasti.


Frederik Moch

Frederik je vedoucím oddělení strukturální politiky, průmyslu a služeb Německé odborové konfederace (DGB) v Berlíně. Zabývá se také politikami v oblasti energetiky, životního prostředí, klimatu, mobility a řemesel. Zaměřuje se na spravedlivé navrhování strukturálních změn v hospodářství. Frederik Moch působil do roku 2019 jako lektor na berlínské Vysoké škole ekonomické a právní. Před nástupem do DGB pracoval v oblasti politiky v Německém solárním svazu.Anna Kárníková

Anna Kárníková je od roku 2019 ředitelkou významné ekologické organizace Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. V neziskovém sektoru působí od roku 2018 (2018–⁠2019 vedla Centrum pro dopravu a energetiku). V letech 2014–⁠2017 vedla na Úřadu vlády Odbor pro udržitelný rozvoj, který zajišťoval koordinaci napříč resorty v agendě udržitelného rozvoje. Se svým týmem připravila rozvojovou strategii Česká republika 2030. Věnuje se propojení environmentálních a sociálních témat. Studovala na Univerzita Karlově v Praze (Evropská studia) a London School of Economics and Political Science (Politiky životního prostředí).   Ladislav Miko

Ladislav Miko je český půdní biolog, ekolog a environmentalista se specializací na půdní ekologii a biologii půdních roztočů. Je autorem 70 vědeckých prací, několika knih a dokumentárních filmů. Vyučuje ekologii, environmentální vědy a ekologii obnovy na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě v Antverpách v Belgii.

Působil jako náměstek ministra (2003 až 2005) a ministr životního prostředí (2009) vlády ČR.

Od roku 2005 působil v Evropské komisi jako ředitel pro biologickou rozmanitost na DG ENV a poté (2011–2017) byl jmenován zástupcem generálního ředitele a úřadujícím generálním ředitelem DG SANTE. V letech 2018 až 2021 byl jmenován vedoucím Zastoupení EK pro Slovensko. Od března 2022 působí jako poradce ministra životního prostředí a zvláštní zmocněnec vlády ČR pro mezinárodní jednání Biodiverzita a ekosystémové služby.


Michael Seidelin Haustorp

Posledních 15 let se Michael věnoval projektům v oblasti změny klimatu, strategického plánování a účasti veřejnosti v obci Lemvig (Dánsko). Michael má zkušenosti s městským plánováním a komunitním rozvojem a pracuje na zajištění vhodných a konstruktivních procesů pro developery i místní obyvatele při zavádění nové výroby energie z obnovitelných zdrojů. Obec Lemvig získala v roce 2023 klimatickou cenu za zřizování solárních a větrných elektráren s podporou místních obyvatel.
Eliška Beranová

Právnička Frank Bold Society, je součástí týmu Odpovědné energie, kde se dlouhodobě věnuje komunitní energetice a transformaci české energetiky směrem k čistým, nízkoemisním zdrojům energie. Od roku 2022 vede legislativní skupinu Unie komunitní energetiky. 
Lucie Smolková

Členka Týmu občanská společnost Nadace Partnerství, pracuje na dlouhodobých vzdělávacích programech pro podporu komunitních lídrů. Zabývá se neformálním vzděláváním. Realizovala projekty na podporu klima vzdělávání a podnikavosti mladých lidí. V roce 2019 se účastnila UN Climate summitu.
Václav Binar

Václav investoval a vybudoval úspěšné společnosti v oblasti energetiky, investičního bankovnictví, potravinářství, zdravotnictví a realizoval mezinárodní inženýrské projekty v Evropě a na Blízkém východě. Nastoupil do projektu HE3DA v roce 2015 a jeho úkolem bylo transformovat společnost Magna Energy Storage ze start-upu vyrábějícího bateriové články podle nové české technologie na globálního hráče s komplexním produktovým portfoliem bateriových úložišť a souvisejících technologií pro energetiku, silniční a námořní dopravu.Tomáš Vrbický

V roce 2016 založil se svým otcem Karlem developerskou společnost NOHO. Věří, že stavebnictví a development se dají dělat s lidským přístupem a cihly i beton mohou mít duchovní přesah. Moderní čtvrť Sousedství Kukleny, kterou buduje v zanedbaném brownfieldu bývalé koželužny v Hradci Králové má ambici se stát první uhlíkově neutrální čtvrtí v České republice. A to také díky zelené energii z plánované výstavby vlastních větrných elektráren.
Milan Medek

Milan Medek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V uplynulých 20 letech působil v manažerských pozicích v oblasti marketingu, do roku 2016 byl ředitelem marketingu a vývoje produktů v Kooperativě. Pracoval jako marketingový poradce pro firemní klienty a vyučoval marketing a CSR na vysokých školách. V současné době pracuje jako manažer udržitelnosti v pojišťovně Kooperativa a výkonný ředitel nadace Kooperativy. Marta Ctiborová

Je předsedkyní Českého odborového svazu energetiků a stále také předsedkyní odborové organizace dvou uhelných elektráren – ZO ČOSE Elektrárny Tušimice a Prunéřov. Zároveň je místopředsedkyní Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, členkou předsednictva Asociace samostatných odborů a členkou předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Během svého mnohaletého působení v oblasti obhajoby práv a potřeb zaměstnanců se zaměřuje zejména na upozorňování na dopady energetické transformace a útlumu zpracování uhlí na sociální jistoty a další perspektivu českých energetiků. Otázku budoucnosti zaměstnanců z energetiky řešila jak v rámci své účasti v Uhelné komisi ČR, tak pravidelně toto téma otevírá i při diskuzích na politické úrovni, při jednáních na úřadech a ministerstvech, ale i při debatách s vrcholnými představiteli českých energetických firem.


Rostislav Palička

Je předsedou Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN), zastupující Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) v Uhelné komisi, Transformační platformě, v pracovní skupině pro Energetickou politiku ČR a člen delegace ČMKOS v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě).
Jenda Perla

Jenda spoluřídí byznysovou asociaci Změna k lepšímu. Má zkušenosti z komerčně zaměřených manažerských pozic v B2B technologických firmách. Jeho cílem ve Změně k lepšímu je rozšiřovat členskou základnu a naplňovat cíle stanovené členskými organizacemi v oblasti Public Affairs.
Lukáš Rolf

Spoluřídí byznysovou platformu Změna k lepšímu, která propojuje firmy mezi sebou a s experty na udržitelnost, vzdělává v oblasti ESG nebo transformace byznysu a prosazuje systémová řešení na národní i evropské úrovni. Jeho rolí je naplňování dopadové strategie sestavené společně s členy Změny k lepšímu a budování dlouhodobých partnerství. Čerpá z rozmanitosti dřívějších zkušeností v Adidas, Nano Energies nebo Hnutí DUHA, a řídí se mottem: Jsme součástí přírody.
Petra Syrová

Petra Syrová je absolventkou Právnické fakulty UK a předsedkyní organizace Pěšky městem. Dlouhodobě se zaměřuje na téma bezpečné a udržitelné dopravy a rozvoje aktivní městské mobility. Podílela se na řadě projektů, které pomohly zlepšit pěší infrastrukturu v okolí desítek škol a propagovat chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. V současné době se věnuje řízení organizace, fundraisingu a systémovým změnám v oblasti spravedlivé transformace dopravy ve městech.
Tomáš Zeman

Posledních třináct let pracoval ve vedoucích pozicích švédské centrály IKEA, kde se podílel na strategickém rozvoji sortimentu a vedení globálního dodavatelského řetezce. Na starosti měl mimo jiné přechod od fosilních paliv na udržitelné alternativy a rozvoj recyklace keramických materiálů. V IKEA byl také součástí skupiny dohlížející na rozvoj a dodržování kodexu pro dodavatele (IWAY), který je založený na mezinárodních standardech, konvencích pro lidská práva, ochranu životního prostředí a bezpečnost zaměstnanců.

V roce 2024 přešel na pozici manažera pro udržitelný rozvoj v regionu Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Mezi jeho priority patří snižování klimatické stopy, minimalizace odpadu a jeho další využívání a také podpora komunit, se kterými IKEA spolupracuje.   


Ondřej Flanderka

Ve Skanska Residential je Ondřej zodpovědný za metodické vedení developerských týmů při naplňování udržitelných cílů společnosti, snižování energetické náročnosti budov a hledání nových udržitelných řešení pro aktuální i budoucí bytové projekty. Svou odbornost v oblasti energetiky posílil během svého pracovního pobytu v Německu, kde se zabýval inovativními technologiemi v energetice, a ještě před tím v roli akademického pracovníka při vývoji a výzkumu tepelných čerpadel a jejich využití v udržitelné výstavbě. Ondřejovou ambicí je naplnit globální cíl Skanska, kterým je redukce uhlíkové stopy provozu i produktu, a uhlíková neutralita do roku 2045.


Jan Kaliba

Jan Kaliba je klimatickým zpravodajem Českého rozhlasu. Předtím šest let působil coby stálý zahraniční zpravodaj v USA. Jeho reportáže ze Severní Ameriky dvakrát zvítězily v mezinárodní kategorii Reportáž na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Je držitelem ocenění Novinářská křepelka pro mladé žurnalisty do 33 let. Spoluzaložil čtvrtletník pro fotbalovou kulturu Football Club.
Václav Kurel

Václav Kurel, inovátor, vystudovaný ekonom, ředitel Carbonegu, majitel a zakladatel portálu Benefit Plus, přední české online platformy pro poskytování zaměstnaneckých výhod. Touha přispět v boji proti klimatické změně ho přiměla založit v roce 2021 projekt Carboneg, který podporou regenerativního zemědělství usiluje o ukládání uhlíku do půdy a obnovu života v půdě. Poskytuje zemědělcům metodickou a finanční podporu a úzce spolupracuje s komerčními firmami z jiných odvětví, které usilují o dosažení uhlíkové neutrality. Jakub Nekvasil

Jakub je ambasadorem klimatického pactu a zakladatel spolku Telperion, který se zaměřuje na klimatické vzdělávání a motivaci studentů do akce. S jedním z jejich projektů "Klimatické dny" byl nominován na environmentální cenu Josefa Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství. Je lokálním koordinátorem projektu Živá krajina, kde snaží v okolí mého bydliště zadržet vodu v krajině. Snaží se měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat co je v jeho silách pro lepší klimatickou budoucnost.
Michal Kalina

Absolvent Fakulty humanitních studií UK v Praze, novinář a manažer, který se dlouhodobě zabývá otázkami dopravy, rozvoje měst a životního prostředí. Člen Komise životního prostředí MČ Praha 8, od března 2023 vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat. K aktuálním tématům z dopravy píše komentáře pro Deník Referendum a účastní se veřejných debat.
Martin Sedlák

Martin Sedlák aktuálně působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, který představuje zastřešující platformu asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace. Svaz moderní energetiky se aktivně podílí na tvorbě české energetiky: nabízí doporučení pro ideální formy podpory nových řešení tak, aby se podařilo zvládnout proměnu energetiky a přitom posílit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Za své úsilí na modernizaci české energetiky získal Cenu v kategorii Osobnost pro soukromý sektor soutěže Chytrá města 2021, kterou pravidelně uděluje Smart City Innovations Institut. V roce 2022-2023 působil v roli zmocněnec vicepremiéra Mariana Jurečky pro otázky řešení energetické chudoby. Od roku 2023 působí jako poradce pro oblast energetiky ministra životního prostředí Petra Hladíka.


Petr Daniš

Petr Daniš je ekopedagog, lektor a autor knih o dětech a přírodě. Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda české sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Vedl pracovní skupinu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, se kterou vytvořil publikaci s doporučeními pro rozvoj klimatického vzdělávání. Za svou poslední knihu Klima je příležitost: Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi získal Čestnou cenu za komunikaci změny klimatu 2023.
Tomáš Chmela

Tomáš Chmela je český politik, archeolog a spisovatel, od roku 2018 starosta moravského Slavičína.

Po studiu na Karlově univerzitě působil jako vysokoškolský pedagog. Od roku 2009 byl ve Sdružení místních samospráv České republiky tajemníkem a následně výkonným ředitelem, dnes zastává roli místopředsedy. Působí jako předseda Pracovní skupiny pro strategický rozvoj a inovace a člen dalších pracovních skupin (např, dotace a mezinárodní vztahy, služby na venkově, životní prostředí a zemědělství).Jan Krajhanzl

Jan Krajhanzl je sociální a environmentální psycholog, specialista na komunikační strategie v environmentální oblasti. Je ředitelem a spoluzakladatelem Institutu 2050, působí také na Katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity. Realizuje se svým týmem reprezentativní a kvalitativní výzkumy českého veřejného mínění v environmentálních otázkách a designuje strategie pro komunikaci ochrany přírody, životního prostředí a klimatu. Je autorem či spoluautorem několika publikací, například Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí (2014) a Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí (2018). Ve spolupráci se širokým spektrem veřejných institucí, nevládních organizací a firem se věnuje vzdělávání a osvětě, komunikačním konzultacím a výzkumům, spolupracuje s médii.


Peter Bednár

Architekt a urbanista v kanceláři Jakub Cigler Architekti. Věnuje se plánování a veřejnému prostoru při navrhování administrativních komplexů, multifunkčních souborů, bydlení, rozvoji brownfieldů, městské dopravy, zeleně a modrozelené infrastruktury. Předtím působil dvanáct let v USA, Nizozemí, Číně a Itálii, výzkumem a návrhy náprav suburbánních regionů, rozvoji okolí dopravních uzlů, sociálního bydlení a praktických zásahů pro lepší ekonomické, ekologické a prostorové zhodnocení lidského prostředí.Fredrik Jörgensen

Vystudoval právo, v diplomatických službách Švédska působí od konce 80. let. Švédsko zastupoval na úřadech v Bonnu, Pretorii nebo Římě, naposledy potom jako švédský velvyslanec v Kodani. Jeho kariéra ho v roce 2020 přivedla do Prahy, kde se jako velvyslanec zaměřuje především na otevírání celospolečenských témat v oblastech bezpečnosti, rovnosti, demokracie a životního prostředí, a hledá možnosti, jak se v nich mohou Češi a Švédi vzájemně inspirovat.
Apolena Rychlíková

Česká novinářka, filmová scenáristka a režisérka a rozhlasová dokumentaristka. Ve své filmové i novinářské práci se věnuje otázkám genderu, sociálních nespravedlností, bydlení či nerovností. Držitelka Novinářské ceny za Nejlepší komentář i ocenění Novinářská křepelka pro nejlepší žurnalisty do 33 let. Je spoluatorkou několika úspěšných knih (PIKO, Věčná devadesátá) a byla jako první Češka nominovaná na prestižní Evropskou novinářskou cenu.
Otakar Jiránek

Zakladatel a spolumajitel firmy Country Life, společnost prodávající biopotraviny, která vznikla v roce 1991. Po České i Slovenské republice má Country Life své obchody a restaurace, v Nenačovicích u Berouna dokonce ekologické centrum. Ekocentrum vzniklo přestavbou kravína a byla k němu přistavěna tzv. Archa, označovaná jako první pasivní dům v České republice.
Ondráš Přibyla

Teoretický fyzik, který se léta zabýval komunikací a navigací v komplexních systémech. Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu. Přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Věnuje se zejména fyzikální podstatě problému a strategii transformace v kontextu ČR i Evropy.
Antonín Tym

Antonín Tym se věnuje tématu energetiky posledních 15 let, zaměřuje se na výzkum a využívání mělké a hlubinné geotermální energie a její integraci do stávajících energetických systémů. Od r. 2019 je manažerem výzkumné infrastruktury RINGEN v Litoměřicích, jejímž nositelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. V současnosti se věnuje přípravě a realizaci projektu SYNERGYS, který je jedním ze strategických projektů programu Spravedlivá transformace v Ústeckém kraji.
Laurence Tubiana

Laurence Tubiana je generální ředitelkou Evropské klimatické nadace (ECF) a profesorkou na pařížské Sciences Po. Dříve předsedala správní radě Francouzské rozvojové agentury (AFD) a také správní radě Expertise France (Francouzská veřejná agentura pro mezinárodní technickou spolupráci). Před nástupem do ECF byla Laurence velvyslankyní Francie pro změnu klimatu a zvláštní zástupkyní pro COP21 a byla klíčovou architektkou přelomové Pařížské dohody. Po COP21 a po COP22 byla jmenována šampionkou OSN na vysoké úrovni pro opatření v oblasti klimatu. Laurence přináší desítky let zkušeností. V letech 1997-2002 působila jako hlavní poradkyně francouzského premiéra Lionela Jospina pro životní prostředí. V letech 2009-2010 vytvořila a vedla nově zřízené Ředitelství pro Globální veřejné statky na francouzském ministerstvu zahraničních věcí. V roce 2002 založila a do roku 2014 vedla Institut pro udržitelný rozvoj a sociální politiku (IDDRI). Zastávala akademické funkce na Sciences Po a působila jako profesorka mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě. Byla členkou mnoha rad a vědeckých výborů, včetně Čínského výboru pro životní prostředí a mezinárodní rozvoje (CCICED).


Jan Korytář

Jan Korytář, ekolog a bývalý politik, zakladatel tří ekologických organizací zaměřených na praktickou obnovu krajiny a ochranu biodiverzity. V oboru pracuje přes 30 let. Zaměřuje se na revitalizační projekty v tzv. běžné krajině a zapojování veřejnosti a firem do těchto aktivit. Je iniciátorem projektů Nový prales, Mokřady Jablonné a Koalice pro krajinu. Patří ke kritikům nastavení systému zemědělských i environmentálních dotací, které podle něj blokují potřebné změny v naší krajině. 
Zuzana Vlasatá

Zuzana Vlasatá je investigativní novinářka. Pracuje jako zástupkyně šéfredaktora Deníku Referendum, kde je současně vedoucí reportážního týmu. Na Masarykově univerzitě vystudovala mediální studia a environmentální studia. Věnuje se tématům ekologie a oligarchie. Je spoluautorkou bestseleru Žlutý baron (2017), který se zabývá podnikáním a politikou Andreje Babiše. Spolu s kolegyní Brit Jensen získala v roce 2021 Novinářskou cenu v kategorii investigativní žurnalistiky za true-crime podcast Akce Olej. Je také členkou správní rady české kanceláře Mezinárodního tiskového institutu (IPI).Jana Drápalová

Jana Drápalová je česká politička a ochránkyně přírody. Vystudovala Vysokou zemědělskou školu v Brně. Pracovala jako zootechnička a poté se připojila k Českému svazu ochránců přírody, kde se věnovala osvětě v oblasti odpadového hospodářství. Do zastupitelstva města Brna byla poprvé zvolena v roce 1994 a od té doby je aktivní v brněnské komunální politice, zejména se zaměřením na oblast životního prostředí a rozvoje měst. Od roku 2002 je starostkou městské části Brno-Nový Lískovec, kde se soustředí na zlepšení kvality života a rozvoj veřejných prostor. Je aktivní v projektech modernizace bytů a škol.Miroslav Trnka

Přední český vědec a odborník na klimatologii, známý zejména svou prací v oblasti změn klimatu a jejich dopadu na zemědělství a přírodní ekosystémy. Působí jako vedoucí pracovník v Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde se věnuje výzkumu klimatické změny a jejím dopadům na různé aspekty života a prostředí. Je autorem mnoha vědeckých publikací a přednášek.
Radka Vladyková

V letech 2014–2018 pracovala jako starostka v desetitisícovém městě Jesenice u Prahy a při této práci získala široké zkušenosti napříč všemi oblastmi, kterými se územní samospráva zabývá. Od února 2019 pracuje ve funkci výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky. Hlavním mottem její práce pro SMOČR je a bude udržení a posílení jedinečného postavení Svazu na poli veřejné správy, jako apolitické nevládní organizace, která zastřešuje většinu měst a obcí v České republice. V roce 2020 získala ocenění Osobnost SMART CITY 2020, a to zejména za propagaci ekosystému Chytrá města a obce na půdě SMO ČR.Barbora Urbanová

Barbora je ředitelkou Centra pro dopravu a energetiku, kde se tematicky věnuje především evropské klimaticko-energetické politice. Je členkou správní rady evropské síťové organizace Climate Action Network Europe a v uplynulých deseti letech působila také v CEE Bankwatch Network, Glopolis a správní radě Klimatické koalice. Za svoji profesní kariéru pracovala na projektech zabývajících se systémem EU ETS, energetickou transformací, nastavením fondů EU nebo komunikací změny klimatu.
Jana Pospíšilová Maussen

Jana se v Centru pro dopravu a energetiku podílí se na monitorování fondů EU včetně toho, zda a jak se v jejich využívání aplikuje princip partnerství. V rámci sítě CEE Bankwatch Network usiluje o dekarbonizaci a zvýšení transparentnosti exportních kreditních agentur a rovněž koordinuje projekt, ve kterém se formou sociálního experimentu zjišťují představy lidí o čisté energii na komunální úrovni. Je absolventkou Harvardu a zkušenou ekonomkou.
Petr Holub

Vystudoval odbornou fyziku na Přírodovědecké fakultě a environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Založil poradenskou společnost Budovy21 a byl ředitelem Šance pro budovy, profesního svazu energeticky úsporného stavebnictví. V minulosti pracoval na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministrů a ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy. Řadu let také vedl v Hnutí Duha programy udržitelné energetiky nebo v organizaci SEVEn pomáhal městům v jejich zapojení do Paktu primátorů a starostů. Pro Evropskou komisi jako poradce navrhoval nastavení rámce pro energetické úspory na Ukrajině. Rád cestuje a chodí po horách.Igor Mora

Do ING nastoupil v roce 2016 a v současné době je zodpovědný především za klienty v energetickém sektoru a zaměřuje se na udržitelnost a proměnu energetického odvětví. Před nástupem do ING působil 9 let ve společnosti Deloitte, kde byl součástí Infrastructure & Capital Projects (I&CP) a týmu corporate finance. Během svého působení v Deloitte se specializoval na M&A transaction services, PPP projekty, finanční a investiční analýzy, finanční modelování, oceňování a všeobecné projektové řízení.
Erich Vodňanský

Erich Vodňanský vystudoval práva a ekonomii ve Vídni. Před několika lety převzal rodinný Statek Vodňanský v obci Blíževedly na Českolipsku. Pokračuje v obnově hospodářství, které musela jeho rodina několikrát opustit. Rodinná farma Statek Vodňanský se zaměřuje na produkci chmele, obilí a olejnin, chovu Limousinského skotu a koní. Důraz klade na co největší rozmanitost v přírodě a udržitelnost. Erich získal ocenění mladý farmář roku 2021 a je také držitelem zlaté medaile programu Pestrá krajina od Asociace soukromého zemědělství ČR. Navíc byl v roce 2020 nominován na cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos a Statek Vodňanský se stal finalistou soutěže Adapterra Awards v kategorii Volná krajina.Martin Vohánka

Jeden z největších filantropů v Česku, iniciátor a signatář výzvy „Druhá transformace ekonomiky ČR“. Podnikat začal již na střední škole, krátce po jejím absolvování založil v roce 1995 společnost W.A.G., známou pod obchodní značkou Eurowag. Ta je dnes technologickým lídrem zaměstnávající 2000 profesionálů v 18 zemích Evropy. Eurowag buduje integrovanou platformu pro mezinárodní dopravní společnosti digitalizující jejich provoz, a tak transformující celé odvětví s cílem učinit jej čistší efektivnější a férovější. Od roku 2021 se akcie Eurowag obchodují na londýnské burze, jako jediné české společnosti. Martin Vohánka spoluzaložil Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Nadaci BLÍŽKSOBĚ. Přednáší na VŠE v Praze, je nadšený včelař. Karel Kalný

Karel Kalný se inspiroval na své cestě k regenerativnímu zemědělství americkým farmářem Joelem Salatinem. Jeho principy hospodaření aplikuje na rodinném statku Mitrov na Vysočině nedaleko Velkého Meziříčí. Věnují se zde primárně pastevnímu chovu už od roku 2007. Na rozloze 550 ha ekologických pastvin chovají takto nejen skot plemene Aberdeen Angus, ale i prasata, slepice a husy. Mají vlastní bourárnu, restauraci, e-shop i kamennou prodejnu v Brně. 

Michal Nekvasil

Podílí se na tvorbě politiky adaptace na změnu klimatu na Generálním ředitelství pro klima Evropské komise. Během českého předsednictví EU v roce 2022 vypracoval návrh Společného postoje EU pro COP27 a zorganizoval v Praze významnou konferenci o Krajině odolné vůči změně klimatu. Předtím navrhoval a realizoval projekty adaptace na klimatickou změnu v řadě zemí pro mnoho organizací: Člověk v tísni, UNDP, Světová banka, Česká rozvojová agentura a další. Dříve pracoval na Generálním ředitelství pro životní prostředí, jako zástupce vedoucího pro rozvojovou spolupráci na Delegaci EU v Gruzii a jako vedoucí oddělení pro rozvojovou spolupráci na Delegaci EU v Nikaragui a Střední Americe. Má titul PhD. v oboru 'Environmentální studia' z Karlovy univerzity.Roman Meliška

Proč jezdí lidé v Nizozemsku či v Kodani tolik na kolech, ať už je to do práce, do škol, za nákupy i za zábavou? Jak to souvisí s tím, že jsou jejich města čistá, bez hluku, zato plná života? Proč od vynálezu k úspěšné inovaci vede ještě dlouhá cesta a jakou sílu mají slova, kterými svět kolem sebe popisujeme? A proč něco nejde? Jen některé z otázek, které si během své cesty klade Roman Meliška. Dnes konzultant projektů doma i v zahraničí a spoluautor podcastu Urban Caast, dříve mimo jiné dlouholetý vysoký manažer domácí automobilky. Vedle byznysových konzultací pro firmy zavedené i začínající se dnes věnuje zejména mikromobilitě, je také součástí týmu největší evropské konference Micromobility Europe. "Svět se stěhuje do měst, už dnes v nich bydlí každý druhý člověk na planetě a způsob, jakým se smysluplně pohybovat, se tomu už dnes přizpůsobuje," říká. Věnuje se také dobrovolnické práci, do České republiky přivedl projekt původem z Kodaně, kdy dobrovolníci berou na projížďky elektrickou cyklorikšou seniory z pečovatelských domů: Na kole v každém věku.
Celý text Méně textu