Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, kontaktní údaje: varianty@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz (dále jen „Správce“), bude Vaše kontaktní údaje vyplněné v přihlášce zpracovávat z důvodu plnění smlouvy (Vaší účasti na kurzu) a dále z důvodu plnění právní povinnosti dokládat poskytovateli finančních prostředků realizaci projektu, jakož i hodnocení dopadu projektu a kvality akce (hodnocení dopadu a kvality je založeno zároveň i na oprávněném zájmu Správce). Zmíněné údaje budou Správcem zpracovávány nejdéle po dobu 5 let. Údaje mohou být Správcem předány donorovi nebo partnerské organizaci projektu, v rámci kterého je seminář realizovaný. V případě, že jde o online webinář, budou tyto údaje budou rovněž využívány pro přihlašování do platformy, jejímž prostřednictvím se bude konat webinář, na který se přihlásíte (např. Zoom, Teams). 

DALŠÍ INFORMACE K UDĚLENÉMU SOUHLASU

Pokud jste s tím souhlasili zaškrtnutím pole Mám zájem o zasílání nabídek dalších seminářů a informování o vzdělávacích aktivitách programu Varianty, Vaše údaje (jméno, e-mail, pracovní pozice a vyučované předměty) bude Správce zpracovávat za účelem zasílání novinek o vzdělávacích aktivitách programu Varianty. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat dané webové stránky a rozesílat newsletter a další informační materiály, k jehož odběru se přihlašujete. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správcem předány jiné osobě. Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz na konci každého newsletteru.

VAŠE PRÁVA

•    právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci
•    právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává
•    právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
•    právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování
•    právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
•    právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
•    právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.