Seznamte se s novou zprávou IPCC a navažte na ni aktivitou ve výuce

Publikováno: 3. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Seznamte se s novou zprávou IPCC a navažte na ni aktivitou ve výuce
© Foto: IPCC

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) před pár dny zveřejnil Šestou hodnotící zprávu (AR6) shrnující aktuální data a trendy v oblasti změny klimatu. Hlavní sdělení zveřejněné zprávy zní, že pokud lidé na planetě Zemi nedosáhnou cílů vytyčených v oblasti snižování produkce skleníkových plynů, dosáhne atmosféra Země kritické úrovně globálního oteplení o 1,5 °C už v příštím desetiletí. Vzdělávací program Varianty přichází s návrhy, jak nové poznatky zahrnout do výuky na školách.

Tuto míru oteplení (o 1,5 °C ve srovnání s předprůmyslovým obdobím) vědci zabývající se změnou klimatu dlouhodobě uvádějí jako stav, při kterém budou vlny veder, záplavy, sucho, zemědělská neúroda a vymírání druhů pro lidstvo velice obtížně zvladatelné. 

Šestá hodnotící zpráva IPCC mimo jiné uvádí, že pokud chce lidstvo těmto závažným klimatickým změnám předejít, musí:

  • do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na polovinu,
  • nejpozději v 50. letech tohoto století dosáhnout uhlíkové neutrality.

Pokud lidstvo tyto dva cíle naplní, sníží se pravděpodobnost překročení oteplení o 1,5 °C na poloviční. V opačném případě bude riziko výrazné klimatické změny nadpoloviční.

K udržení oteplení pod zmiňovanou úrovní se přihlásily takřka všechny státy světa v Pařížské klimatické dohodě v roce 2015. Její vědecký základ poskytla mimo jiné Pátá hodnotící zpráva IPCC. Avšak tempo a rozsah opatření v oblasti ochrany klimatu jsou zatím nedostatečné a celosvětové emise skleníkových plynů každoročně rostou.

Změna je stále možná

Změna negativního trendu je však podle autorů hodnotící zprávy stále možná. Bude vyžadovat miliardy dolarů, intenzivní mezinárodní spolupráci a hlubší proměnu naší ekonomiky i společnosti. 

Zveřejněná hodnotící zpráva nepřináší jen negativní a varovná sdělení. Nachází se v ní i řada výroků a doporučení, na kterých lze stavět naději, že zmíněné negativní trendy je možné zvrátit, a uvádí také, co k tomu můžeme využít.

Jde například o následující teze:

  • Lidstvo již má k dispozici účinná a proveditelná řešení vedoucí k redukci skleníkových plynů a k adaptaci na klimatickou změnu.
  • Mainstreaming efektivních a spravedlivých klimatických opatření provedených v současnosti sníží ztráty a škody pro přírodu i lidstvo v budoucnu.
  • Řešení, která máme, přinesou benefity i do dalších oblastí lidského života.
  • Celosvětově máme dostatek financí, abychom rapidně snížili emise skleníkových plynů. 

Podrobný popis toho, co jsou zprávy IPCC, jak vznikají i odkazy na české překlady prvních tří částí šesté hodnotící zprávy najdete na webu www.faktaoklimatu.cz.

Vzdělávací program Varianty: Využijte ve výuce dvě aktivity a navažte na výstupy ze zprávy IPCC

S výstupy z aktuální zprávy IPCC (zatím pouze anglicky) můžete pracovat i ve výuce. Můžete s žáky zjišťovat konkrétní data a informace ze zveřejněné zprávy a ty posléze prezentovat ostatním, nebo s nimi různými způsoby seznamovat ostatní žáky a pedagogy vaší školy. Nabízíme vám i dvě konkrétní aktivity z webové stránky Učím o klimatu, kterými můžete navázat na úvodní evokaci s aktuálními výsledky a zjištěními ze zveřejněné hodnotící zprávy. 

Jak snížit české emise? - aktivita pro střední školy

Pokud mají vaši žáci o klimatické změně jejích příčinách a dopadech již základní povědomí, můžete na to v této aktivitě navázat podrobnějším zkoumáním infografik s doprovodnými texty. Po jejich prostudování mohou žáci navrhovat různé způsoby na různých úrovních, jak by mohla Česká republika snižovat emise skleníkových plynů. Lekce přináší konkrétní data k tomu, v jakých oblastech má v České republice největší smysl podnikat kroky, aby se co nejvíce snížily emise skleníkových plynů.

Chytrá města - aktivita pro základní školy

Na příkladu čtyř měst a obcí si v aktivitě ukážete, jak fungují udržitelné strategie v praxi. Podíváte se na snižování emisí ve škole, fotovoltaiku, alternativy nákladní dopravy, mokřady, boj s přívalovými dešti či snížení dopadů sucha. Žáci v aktivitě budou následně vymýšlet další udržitelné strategie pro svou obec. Aktivita přináší konkrétnější pohled na své nejbližší okolí a místo, kde žáci žijí.

Na další výukové lekce se podívejte ZDE.

Podívejte se na jeden ze krátkých filmů, které v rámci projektu Filmem pro klima vytvořili studenti vysokých škol:


Autor: Václav Zeman - mediální koordinátor, Veronika Ambrozy - koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání

Související články