Cesta ke spravedlivé transformaci: široké koalice a hledání konsenzu. Nevládky, politici, vědci i byznys na Pražském hradě

Publikováno: 10. 5. 2024 Doba čtení: 5 minut
Cesta ke spravedlivé transformaci: široké koalice a hledání konsenzu. Nevládky, politici, vědci i byznys na Pražském hradě
© Foto: ČvT

Celostátní konference Zelená modernizace Česka 2024 je výsledkem devítiměsíčních diskuzí a příprav. Ukazuje, že v oblasti reakcí na dopady změn klimatu se toho v Česku už děje mnohem více, než si mnozí myslíme. Pro naši zemi je tato oblast přitom unikátní příležitostí, jak přispět k tomu, aby se v ní lidem žilo lépe.  

Společná diskuze, snaha o spolupráci, hledání konsenzu, uzavírání širších koalic, včetně těch, které se ještě nedávno mohly zdát nereálné. To budou základní stavební kameny, na kterých Česká republika může stavět svou připravenost na dopady klimatických změn. Konference Zelená modernizace Česka 2024 pořádaná 14. května v Míčovně Pražského hradu je dobrým příkladem toho, že to jde. Že se zástupci samospráv, nadnárodních koncernů, akademické sféry, neziskových organizací i mladé generace dokážou shodnout na společném výčtu inspirativních praxí a příkladů toho, co se už dnes v oblasti Zelené modernizace odehrává.

Odkaz na web konference najdete ZDE.Měsíce příprav a schůzek desítek lidí napříč českým nevládním sektorem vyústí již toto úterý v konferenci, na které pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla vystoupí čtyři desítky odborníků z Česka i ze zahraničí. Jejím hlavním cílem je ukázat, co může zahrnovat zelená modernizace a popsat příležitosti, které mohou v řadě oblastí od dopravy, přes zemědělství až po stavebnictví přispět k lepšímu životu v Česku, který by zároveň nepřispíval ke zhoršování stávajících klimatických změn. Podle řady vědeckých výzkumů má lidstvo na rapidní snížení produkce oxidu uhličitého do zemské atmosféry prostor už jen v řádu let.

Akci předcházely dlouhé debaty napříč environmentálním nevládním sektorem, s jehož zástupci a zástupkyněmi jsme trpělivě hledali společnou řeč, a s většinou z nich nakonec našli konsenzus nejen na tématu konference, ale i na tom, jak široká má být z hlediska složení vystupujících. Shodli jsme se na tom, že do společné debaty a hledání dalších kroků a možností spolupráce mají být zahrnuti i zástupci nadnárodních firem nebo zástupci bankovního sektoru. Právě tyto společnosti totiž mohou mít v konečném důsledku na rozsah procesu dekarbonizace velmi významný vliv.  

Spravedlivá transformace beze strachu

Během devítiměsíční přípravy konference jsme se shodli na tom, že environmentální témata je potřeba vrátit do relevantního kontextu a odstranit nánosy mýtů tak, aby bylo možné o termínech jako je právě dekarbonizace, spravedlivá transformace či Zelená dohoda pro Evropu diskutovat věcně a bez kulturních válek. Bude tak možné zaujmout tu část společnosti, která se k těmto tématům zatím staví vlažně, nikoli však odmítavě.

„Chceme na této konferenci upozornit na řadu zajímavých aktivit a trendů, které se už dnes v oblasti praktické a společensky spravedlivé zelené transformace dějí - od aktivit jednotlivých samospráv, přes udržitelné přístupy v energetice, zemědělství nebo dopravě, až po aktivity, které se odehrávají ve vzdělávání nebo v médiích,” uvádí k cílům konference Magdalena Davis, ředitelka našich českých klimatických programů.

Konference je dobrým příkladem toho, že nad tímto tématem je dnes schopná dlouhodobě spolupracovat a hledat shodu opravdu široká skupina lidí s různými zkušenostmi a zájmy, od ministra životního prostředí Petra Hladíka, přes předsedy energetických a hornických odborů Martu Ctiborovou a Rostislava Paličku, ředitele pro energetiku ING banky Igora Moru, starostu Slavičína Tomáše Chmelu, vědce Miroslava Trnku, biozemědělce Karla Kalného až po ředitelku Hnutí DUHA Annu Kárníkovou, novinářku Apolenu Rychlíkovou nebo zástupce mladé generace Lucii Smolkovou a Jakuba Nekvasila.


Většina veřejnosti chce klimatickou změnu řešit, ale bojí se změn

O tom, že je klimatická změna závažný globální problém, dnes už pochybuje málokdo. V různých šetřeních posledních let to potvrdilo 70 až 75 procent dotazovaných Čechů. Podle těchto průzkumů si zároveň 65 až 75 procent dotázaných přálo, aby bylo Česko aktivní v řešení změny klimatu a aby se tomuto tématu vláda, ministerstvo životního prostředí a čeští politici věnovali více než dosud.

Mění se však pohledy na to, jak ho řešit a s kým na řešení spolupracovat. Po dlouhé diskusi přípravný tým konference nakonec zvolil cestu široké debaty, do které jsme přizvali také politiky, odboráře a zástupce byznysu. Rozhodli jsme se dát prostor pro diskuzi o výzvách a bariérách, ale zároveň představit řadu případů dobré české i zahraniční praxe, které ukazují, že mnohá opatření mají hmatatelný přínos pro všechny obyvatele, a tím uklidnit ty, kteří se dopadů kýžených změn obávají. .

Modernizace založená na respektu k životnímu prostředí a obnově toho, co jsme dříve v přírodě a krajině poškodili, musí být sociálně spravedlivá. Jedině tak může modernizace zlepšit kvalitu života každého jednotlivce, místních komunit i celé společnosti. Věřím, že nadcházející konference ukáže, že takový přístup je realistický a udržitelný,” říká o zelené modernizaci ředitelka asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská.

Podle nás je síla klimatického hnutí v jeho pestrosti a že ke společnému cíli vede sdílení stejných hodnot a zároveň různé způsoby jejich prosazování.

"Jsem přesvědčená o tom, že konference, na kterou jste všichni prostřednictvím živého přenosu iVysílání České televize zváni, podpoří spolupráci napříč sektory a přispěje k tomu, aby v naší společnosti nepřevážil hlas populistů a demagogů, kteří by si téma dekarbonizace rádi ukradli pro své politické a obchodní zájmy. Věřím, že si téma mezi veřejností získá nové příznivce a příznivkyně a Česká republika se i v době závažných změn klimatu nakonec stane prosperující a odolnou zemí,” dodává Magdalena Davis.


Zelená modernizace a spravedlivá transformace představují veškeré aktivity, které Česká republika i Evropská unie realizují k účinnému zmírnění dopadů změny klimatu a zamezení jejich dalšího prohlubování, aniž by tyto aktivity neúměrně zatěžovaly či znevýhodňovaly některé skupiny obyvatel nebo poškozovaly životní prostředí. Zahrnují investice do čisté energie, její dostupnosti a úsporných opatření v souladu s principy ochrany životního prostředí a zároveň v nich vytváří nové pracovní příležitosti. Podporují také udržitelnou dopravu, zemědělství, adaptaci naší přírody i krajiny a pomáhají zranitelným domácnostem a regionům. 
Autor: Václav Zeman, Barbora Vrablíková

Související články