EUKI ELCA: Zástupci Podluží se zúčastnili klimatického workshopu Nadace Partnerství. A Hodonín se pouští do adaptační strategie na změnu klimatu

Publikováno: 23. 4. 2024 Doba čtení: 3 minuty
EUKI ELCA: Zástupci Podluží se zúčastnili klimatického workshopu Nadace Partnerství. A Hodonín se pouští do adaptační strategie na změnu klimatu
© Foto: Klára Hlavatá, Nadace Partnerství

Jihomoravské Podluží je dlouhodobě ohroženo suchem, povodněmi nebo vodní i větrnou erozí. Po humanitární pomoci po řádění tornáda a povodni tady nekončíme. Spolupracujeme na preventivních programech a podporujeme klimaticky příznivá opatření v krajině. V dubnu jsme pro místní starosty a úředníky uspořádali kurz klimaticky odpovědné správy obcí. V jarně rozkvetlé Otevřené zahradě v Brně ho vedli odborníci z Nadace Partnerství.  

V prosluněném dubnovém úterý se v brněnské Otevřené zahradě sešlo přes dvacet starostů a úředníků spolu se zástupci MAS Jižní Slovácko, DSO Podluží a účastníky našeho programu Climate Protection Manager. V rámci mezinárodního klimatického vzdělávacího projektu EUKI ELCA (Empowering Local Climate Action) jsme je sem pozvali na kurz vedený zkušenými odborníky z Nadace Partnerství, který má zástupce samospráv, pracovníky obecních úřadů i městských firem motivovat ke klimaticky zodpovědné správě obecního majetku.

Vzdělávací kurz obcím nabídl širokou škálu chytrých a inovativních řešení v rámci hospodaření s energiemi, vodou, přístupech k modro-zelené infrastruktuře, energetice či moderním opatřením na obecních budovách. Praktická část byla zaměřena na prioritizaci různých opatření nad konkrétním plánem fiktivní obce a ukázkou mnoha klimaticky příznivých opatření v samotné budově Nadace Partnerství a přilehlé přírodní zahradě.

Z vysokého počtu zúčastněných starostek a starostů se radovala vedoucí našich českých klimatických programů Magdaléna Davis: “Byla radost sledovat, jak se velmi aktivně zapojili do části věnované výběru a plánování konkrétních šetrných opatření. Mysleli hodně na modro-zelenou infrastrukturu, obnovitelné zdroje energie či okolní zemědělské pozemky.”

“Jsem přesvědčena, že podobné akce přispívají k motivaci starostů podobným směrem v ochraně klimatu na lokální úrovni postupovat”, dodává Magdaléna Davis.


Hodonín jako tahoun regionu v adaptaci

Setkání starostů Podluží jsme využili ke slavnostnímu podpisu trojstranné smlouvy mezi Člověkem v tísni, Nadací Partnerství a městem Hodonín o zpracování Adaptační strategie města Hodonína na dopady změny klimatu v celém katastru města.

Hodonínští úředníci se vzdělávacího kurzu zúčastnili před rokem a letos se tak uzavřel pomyslný kruh klimatického plánování obce. Adaptační strategie vznikne ještě v tomto roce a zaměří se na posílení vodozádržných schopností území, přírodě blízká protipovodňová opatření, omezení půdní eroze nebo předcházení rizikům záplav z přívalových dešťů. Věnovat se ale bude také udržitelné energetice či hospodaření se srážkovou vodou, rozvoji zeleně a potřebné péče o ni, opatření proti přehřívání v době vln veder (vč. opatření na budovách) a dalším preventivní opatření proti dopadům extrémních projevů počasí.

Příprava této klimatické strategie je v českém kontextu jedinečná tím, že se na ní podílí nejen tým Adapterra Nadace Partnerství, ale i samotní pracovníci hodonínského úřadu. Do formulace strategie bude zapojena také veřejnost, spolky, ale i další místní aktéři, jako jsou místní instituce či firmy. Dvě třetiny nákladů uhradíme ze sbírky SOS Morava, třetina nákladů bude pokryta z rozpočtu města.


Své adaptační strategie bude mít celé Podluží

Díky naší “tornádové sbírce” odborníci z týmu Adapterra v uplynulých dvou letech zpracovali Akční plány adaptačních opatření na dopady změny klimatu pro Hrušky, Lužice a Dolní Bojanovice. Pomohli tak obcím nastavit priority dalších projektů, jejichž cílem má být mimo jiné posílení odolnosti obcí vůči rizikům sucha, vln veder, ale také přívalových dešťů. Letos budou zpracovány také plány pro Moravskou Novou Ves a Prušánky.

V mezičase v obcích podporujeme také výsadby stromů, které citelně přispívají nejen k ozelenění a zkrášlení veřejných prostor. Navíc budou již brzy plnit významnou funkci klimatickou — budou napomáhat ochlazování svého okolí. Podluží je ohrožené suchem a proto potřebuje jednat rychle.

Projekt EUKI - European Climate Initiative (Evropská iniciativa pro klima) spustilo v roce 2017 Německé spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Za cíl si klade zmírnit emise skleníkových plynů a podpořit spolupráci v oblasti klimatu v Evropě. V současnosti financuje 210 přeshraničních klimatických projektů a síťuje tak 440 organizací v 31 evropských zemích.
Náš program EUKI ELCA (Empowering Local Climate Action) implementuje německá organizace Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung a dalším partnerem je rumunská Polytechnická univerzita v Temešváru. V jeho rámci vyškolíme skupinu tzv. manažerů ochrany klimatu. Ti se zúčastní kurzu, kde se vzdělají např. v šetrné energetice, odpadovém hospodářství, mobilitě aj. Získané zkušenosti pak budou moci využít ve prospěch obcí jako úřednice a úředníci a v organizacích jako poradkyně a poradci.
Autor: Barbora Vrablíková, mediální koordinátorka environmentálních témat

Související články