Kdopak by se Green Dealu bál: Je pro nás Zelená dohoda nutným zlem, nebo spíš průlomovou příležitostí?

Publikováno: 20. 2. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Kdopak by se Green Dealu bál: Je pro nás Zelená dohoda nutným zlem, nebo spíš průlomovou příležitostí?
© Foto: Shutterstock

V době, kdy klimatická změna ovlivňuje náš každodenní život, se stala i evropská strategie pro boj s ní neoddělitelnou součástí naší reality. Je ale Green Deal pro nás nutným zlem, nebo spíš průlomovou příležitostí? I když se odborníci kloní k druhé možnosti, pro společnost stále zůstává jakýmsi neuchopitelným strašákem.

Řekněme si nejprve, co Green Deal vlastně znamená. 

Green Deal neboli Zelená dohoda je ve zkratce široký soubor regulací a iniciativ směřujících k větší udržitelnosti evropské ekonomiky a k zelené transformaci v téměř všech oblastech lidského života. Hlavním cílem Zelené dohody je do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, což je klíčový bod Pařížské dohody, kterou před sedmi lety ratifikovalo tehdy ještě 28 členských států zastoupených Evropskou unií. 

Zelená dohoda je podložena vědeckými doporučeními a shodou odborné veřejnosti na tom, že je nezbytné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně Celsia, čehož lze dosáhnout jedině společnou globální akcí a ambiciózními plány. V tomto směru může jít Evropská unie ostatním světovým aktérům příkladem a svými vnitřními závazky se v rámci klimatického hnutí stát průkopníkem.

Obnovitelné zdroje, alternativní paliva, moderní energetika i výstavba

Od svého uvedení Evropskou komisí v prosinci 2019 přijaly členské státy pod hlavičkou Zelené dohody mnoho opatření a nařízení. Patří sem například efektivnější energetika založená na obnovitelných zdrojích, modernizace energeticky náročného průmyslu, boj proti plýtvání materiálem a snižování odpadu, rychlejší digitalizace, modernější výstavba, podpora organického zemědělství, rozvoj alternativních paliv a také důraznější ochrana biodiverzity.

Jedním z klíčových projektů Zelené dohody je revize právního rámce známá jako "Fit for 55". Tato iniciativa si klade za cíl podložit klimatická opatření v dopravě a energetice promyšleným a uceleným balíčkem zákonů, který má zajistit, aby proměna proběhla spravedlivě a bez nechtěných vedlejších účinků.

Dalším pilířem Zelené dohody je Evropský právní rámec pro klima, který stanovuje přesné cíle a právně zavazuje členské státy ke snížení emisí o 55 procent do roku 2030. Tím zajišťuje snadnější předvídatelnost budoucího vývoje pro investory a ostatní ekonomické subjekty.

Podpůrným nástrojem pro členské země je i Strategie adaptace na klimatickou změnu, schválená sedmadvacítkou ministrů pro životní prostředí v roce 2021. Tato iniciativa se stala základem pro lepší sdílení informací, ochranu ekosystémů a poskytování pomoci při následcích přírodních katastrof objevujících se kvůli klimatické změně stále častěji.

Pokrok napříč kontinenty

Zelená dohoda je ale také novým prostorem pro modernizaci a pokrok. S ohledem na budoucnost se snaží zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie, která by bez zelené transformace zůstala daleko za největšími světovými hráči. Zelená dohoda totiž není ve světě ojedinělým plánem. Svojí zelenou strategii mají i Indie, Spojené státy nebo Čína, které také přistoupily na cíle Pařížské dohody. Důraz na obnovitelné zdroje nebo alternativy k fosilním palivům se tak stává stále více globálním.

Je očividné, že posun ke klimaticky zodpovědnému fungování bude pro některé regiony EU těžší než pro jiné. Zelená dohoda ale právě díky této výzvě skýtá prostor pro diskuzi o větší sociální rovnosti, férovému zastoupení a spravedlnosti. Unie proto v rámci zelené transformace vyčlenila přes 55 miliard euro na podporu komunit, firem, regionů a zemí, které budou na cestě k uhlíkové neutralitě čelit největším výzvám. Boj s klimatickou změnou ale leží v rukou nás všech a skrz projekt zvaný Evropský klimatický pakt se do evropské zelené politiky může zapojit úplně každý.

Zelená dohoda neboli Green Deal tedy není politicky motivovaným plánem nebo snahou zničit evropskou ekonomiku. Právě naopak. Hospodářství unijních států se bude muset neustále posouvat a modernizovat, chce-li zůstat světově relevantní. Mnohem vetší hrozbou než naplánovaná strategická proměna k udržitelnější formě naší existence je právě klimatická změna, jež s sebou nese naprosto nepředvídatelnou budoucnost.

Zdroje:

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/#what

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_cs, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/timeline-european-green-deal-and-fit-for-55/ 

Autor: Natálie Hendlingerová , studentka FSV UK a naše dobrovolnice

Související články