Nový projekt rozšíří nabídku materiálů a dobrých praxí ve vzdělávání o změně klimatu

Publikováno: 29. 5. 2024 Doba čtení: 4 minuty
Nový projekt rozšíří nabídku materiálů a dobrých praxí ve vzdělávání o změně klimatu
© Foto: Tomáš Princ

V aktuálním projektu Člověka v tísni Zaměřeno na klimatické vzdělávání se zaměřujeme na oblast klimatického vzdělávání. Rozšíříme obsah portálu Učím o klimatu, připravíme nový online kurz pro žáky i učitele základních a středních škol a připravíme nové audiovizuální lekce programu Jeden svět na školách.

Člověk v tísni se oblasti klimatického vzdělávání věnuje dlouhodobě a připravil k němu již celou řadu kurzů, metodik a dalších materiálů pro učitele a žáky. Tímto projektem navazujeme na existující výstupy, které díky němu doplníme a dále rozšíříme. “Téma změny klimatu je stejně jako řada dalších terčem mnoha dezinformací a zkreslení. Připravili jsme proto projekt, který má pomoci vyjasnit fakta o změně klimatu, rozšířit principy dobrého klimatického vzdělávání a vypořádat se s některými mýty, s nimiž je změna klimatu spojována,” popisuje hlavní cíle projektu jeho koordinátor Pavel Ehrlich z Člověka v tísni.

Projekt Zaměřeno na klimatické vzdělávání se obrací především na učitele a školy, jako místa, kde jsou předávány mladým lidem a dospívajícím vědomosti, ale i jako místa, která by je měla připravit pro život. Pro nastupující generaci je totiž téma změny klimatu velmi aktuální a její zástupci se budou s výzvami a důsledky klimatické změny potýkat nejvíce.


Mladí řeší klima

Z výzkumu České klima 2021 (FSS MUNI a Green Dock, 2021) vyplývá, že pro 75 procent oslovených mladých lidí (15-20 let) má řešení změny klimatu střední až vysokou naléhavost a pro mnohé z nich je téma změny klimatu alespoň z části osobně důležité (až pro 80 procent). Ve věkové skupině 21-35 let pak strmě přibývá těch, kteří řešení změny klimatu vnímají jako extrémně naléhavé. Vnímání naléhavosti však nekoresponduje s úrovní znalostí o změně klimatu, která je dle výsledků výzkumu velmi nízká. Tito mladí lidé zažívají v souvislosti se změnou klimatu značné obavy o budoucnost a prožívají řadu extrémně negativních emocí a stres, který hrozí rozvinutím ekologické úzkosti.

Projekt Zaměřeno na klimatické vzdělávání je rozdělený do třech hlavních částí. Jsou jimi:

1) Vzdělávání žáků, studentů a pedagogů

V projektu vytvoříme nový online kurz na téma klimatické změny pro žáky 2. stupně ZŠ a nižší ročníky SŠ. Tímto kurzem projde minimálně 600 žáků z celé České republiky. Připravíme a zrealizujeme dlouhodobý kurz pro školy zaměřený na posílení pedagogických kompetencí v oblasti klimatického vzdělávání. Kurzy v průběhu školního roku absolvuje 400 učitelů, kteří aktivně, v rámci svých vyučovacích hodin, zapojí min. 300 žáků.

2) Tvorba výukových materiálů a osvěta veřejnosti

Aktualizujeme existující on-line kurz Klimatická změna určený pro vzdělavatele, se kterým se seznámí 400 nových uživatelů. Dalšími aktivitami, které v této části plánujeme, jsou kabinety klimatického vzdělávání, b-learnigový kurz, klimatický hackaton i klasické webináře a dlouhodobý program pro školy. Do nich zapojíme dalších minimálně 200 učitelů. Těm, mimo jiné, představíme metodu využití filmu ve výuce prostřednictvím nově vytvořených audiovizuálních lekcí, které vzniknou v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

3) Učím o klimatu - vzdělávací portál pro všechny

Všechny relevantní výstupy a materiály, které během projektu vzniknou, zveřejníme a budeme dlouhodobě propagovat na webových stránkách www.ucimoklimatu.cz, kde budou dostupné dalším učitelům, lektorům i zájemcům z řad veřejnosti. Rozšíříme tak prostor, který spojuje a podporuje spolupráci všech, jenž chtějí tvořit, sdílet, diskutovat, a hlavně kvalitně a odpovědně učit o změně klimatu.

Co na portálu najdete již nyní:

  • 70 ucelených výukových lekcí pro různé věkové skupiny a předměty
  • 40 metodik, příruček a publikací o změně klimatu
  • 30 článků a tipů do výuky i do života
  • odkazy na dlouhodobé programy, videa, podcasty
  • kalendář připravovaných akcí

"Věříme, že klimatická změna není jen hrozba. Je i příležitostí, jak se naučit měnit věci společně."

"Cílem našeho projektu je posílit žákovské kompetence v oblasti porozumění příčinám, dopadům a řešením klimatické krize. Chceme podpořit pedagogy v tom, aby dokázali využít toto téma při své výuce co nejúčinněji. U veřejnosti chceme posílit ochotu jednat ve prospěch ochrany životního prostředí a pomoci prosadit myšlenku udržitelného přístupu k životu," dodává Pavel Ehrlich.

Kontaktujte nás

Pokud budete chtít znát jakékoliv podrobnější informace o tomto projektu, nebo na projektu spolupracovat a zapojit se do jeho aktivit jako jednotlivec anebo škola, kontaktuje koordinátora projektu Pavla Ehrlicha.

Kontaktní osoba:
Pavel Ehrlich, Člověk v tísni, koordinátor projektu
tel.: +420 725 389 661
e-mail: pavel.ehrlich@clovekvtisni.cz Autor: Václav Zeman

Související články