Občané Dolních Bojanovic a Němčic se zapojili do plánování úprav krajiny. Chtějí své obce chránit před vlivem klimatické změny

Publikováno: 26. 6. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Občané Dolních Bojanovic a Němčic se zapojili do plánování úprav krajiny. Chtějí své obce chránit před vlivem klimatické změny
© Foto: Milan Votypka

V půlce června jsme uskutečnili dva workshopy participativního plánování úprav krajiny. V jihomoravských Dolních Bojanovicích i ve středočeských Němčicích je řada aktivních občanů, kteří projevují aktivní zájem ochránit okolí svých obcí před nepříznivými dopady klimatických změn. S nimi jsme se sešli a diskutovali nad mapami a návrhy krajinných úprav. A tím celý proces teprve začíná.

České klimatické projekty jsou u nás teprve novinkou, s plány se ale nedržíme při zemi. V tuto chvíli běží už souběžně dva, které probíhají participativně ve spolupráci s místními obyvateli a s pomocí místních zdrojů. 

Dolní Bojanovice: chraňme se před povodní i suchem

Ačkoli se nachází v “tornádovém” Hodonínsku, nebyly Dolní Bojanovice v roce 2021 zasaženy tornády, ale bleskovými záplavami. Jejich následky jsme díky sbírce SOS Morava pomáhali řešit, po krátké úvaze jsme se ale rozhodli podobnému scénáři také do budoucna předcházet pomocí úprav okolní krajiny. Od té doby s vedením obce úzce spolupracujeme. Společně se spolkem Krajinohled jsme připravili studii krajiny, díky které bude do budoucna možné vodu v krajině lépe zadržet a zmírnit dopady dalších ničivých záplav i silné větrné eroze, nebo se jim úplně vyhnout.

Zároveň pro nás agentura Nielsen Admosphere v obci realizovala společenskovědní průzkum. Během něj bylo provedeno přes třicet hloubkových rozhovorů s nejrůznějšími významnými aktéry v krajině (vedení obcí, malí i velcí zemědělci, vinaři, včelaři, lesníci, myslivci, aktivní občané, aj.). Jeho výsledky byly během dvou workshopů prodiskutovány s občany a prezentovány spolu s návrhy připravovaných opatření v krajině. Účastnící druhého, červnového, workshopu nakonec vyjádřili své preference pomocí „lepíkového“ hlasování.

Teď nás čekají další jednání s obcí a aktéry v okolní krajině nad řešeními konkrétních opatření. Stejně jako likvidace škod a obnova obcí po tornádech a záplavách, budou i krajinné úpravy financovány ze sbírky SOS Morava.


Němčice: meandry a aleje do silně zemědělské krajiny

Přestože jsou Němčice u Kolína malá obec, vzali svou účast v našem projektu LIFE WILL – Voda v krajině a půdě vážně. Dokonce se můžou stát tahouny změny v celém regionu, který je silně zemědělsky využívaný a proto silně ohrožený suchem.

Projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě se zabývá problematikou sucha a dopady změny klimatu na krajinu. Je spolufinancován programem LIFE - finančním nástrojem Evropské unie podporující projekty které zvyšují biologickou pestrost krajiny nebo její odolnost vůči změně klimatu, Ministerstvem životního prostředí ČR a Středočeským krajem. Ve spolupráci se spolkem Beleco, Sdružení místních samospráv a Institutem aplikované ekologie Daphne na Slovensku ho spouštíme ho ve dvou českých a jedné slovenské lokalitě.

Podobně jako v Dolních Bojanovicích, jsou i tady místní obyvatelé zahrnuti do rozhodování o tom, co se s krajinou jejich domova bude do budoucna dít. Společenskovědní výzkum tu provedly dvě antropoložky Markéta Zandlová a Alžběta Wolfová z Fakulty humanitních studií UK, pod jejichž vedením se v polovině června uskutečnil první workshop v rámci participativního plánování.

Účastníci workshopu diskutovali nejen o tom, co potřebuje místní krajina, ale i o tom, co v ní potřebují mít oni sami. Nakonec si stejně jako bojanovičtí ujasnili, co je pro ně nejdůležitější a kde by se mělo začít. A stejně jako v Bojanovicích, i tady hrají prim zmeandrované toky a aleje podél cest. A také tady je před námi realizace vybraných opatření.


A to je teprve začátek….

Podobné projekty chceme realizovat v desítkách dalších obcích. V jihomoravském „tornádovém“ regionu nyní v obcích Hrušky a Lužice spolupracujeme s Nadací Partnerství na tvorbě klimaticko-akčních plánů, které obcím pomáhají zmapovat, kde a jak lépe zadržet vodu, předcházet větrné erozi, ochladit zastavěné části obcí nebo třeba efektivněji hospodařit s energiemi. Příští rok by klimaticko-akční plány měly vzniknout i v Mikulčicích a Moravské Nové Vsi.

V rámci projektu LIFE WILL by zase ve spolupráci se Sdružením místních samospráv měly ve 30 obcích vzniknout studie proveditelnosti na přírodě-blízká opatření, která pomohou lépe zadržet vodu v krajině a podporovat její pestrost.

„Vysušená a degradovaná krajina je vůči extrémním klimatickým jevům mnohem zranitelnější než krajina plná vody, zeleně a druhové pestrosti,“ říká naše ředitelka klimatických programů Magdalena Davis, a dodává: „malé obce však na její obnovu často nemají dostatečnou kapacitu, což je i důvod, proč jim pomáhá Člověk v tísni.“


Autor: Barbora Vrablíková, Magdalena Davis

Související články