Sedmihorské mokřady – Příklad dobré praxe zadržování vody v krajině

Publikováno: 22. 3. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Sedmihorské mokřady – Příklad dobré praxe zadržování vody v krajině
© Foto: Karolína Šugarová

Voda se v české krajině stává každým rokem vzácnější. Klimatická změna s sebou přináší období sucha, které jsme dříve znali pouze ze zemí Afriky nebo Asie. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak vodu v krajině zadržet, a jedním z nich může být i vytvoření sítě mokřadů. Příkladem dobré praxe je Sedmihorský mokřad poblíž Turnova.

V rámci projektu LIFE WILL – Voda v krajině a v půdě, který jsme spolu s partnery spustili na podzim loňského roku, proběhla v pátek 10. března exkurze do Sedmihorského mokřadu. Jejím účelem bylo ukázat si příklad dobré praxe zadržování vody v krajině pomocí sítě mokřadů tedy za využití přírodě blízkých adaptačních opatření, tak jak si to klade za cíl i samotný projekt.


„Dnešní exkurze byla jednou z úvodních aktivit našeho projektu, díky ní jsme se mohli lépe seznámit s typy opatření v krajině, které pak chystáme i v našich územích [Němčice u Kolína a Velvary],“ popsala účel exkurze Tereza Vohryzková z organizace Beleco, která ji iniciovala.

Sedmihorské mokřady se nacházejí v nivě řeky Libuňky. V minulém století se majitelé zdejších pozemků snažili místo hospodářsky využít, ale díky výskytu několika pramenišť zůstala půda podmáčená, a nakonec nebyla nikdy využívána. Navrátit ji přirozenou podobu se rozhodli před pár lety nadšenci z Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady. Na necelých šesti hektarech se jim podařilo obnovit celkem 14 tůní, které společně tvoří síť menších i větších mokřadů. Díky této obnově se v mokřadech usídlilo mnoho druhů ptáků, včetně jeřábů popelavých, obojživelníků jako jsou rosničky a kuňky a vodních bezobratlých jako jsou měkkýši nebo hmyz.


Exkurze do Sedmihorského mokřadu se zúčastnily nejen partnerské organizace Beleco a Sdružení místních samospráv ČR, ale také obyvatelé českých pilotních obcí, kde je projekt LIFE WILL realizován, tedy Němčic u Kolína a Velvarů ve Středočeském kraji. Účastníci měli příležitost vidět, jak se dá s vodou v krajině pracovat, jak technicky náročná je realizace takového mokřadu a jaká administrativa je potřebná k jeho zhotovení.

„Na základě pilotáže projektu ve třech obcích bychom chtěli následně podpořit až 30 dalších obcí v rámci České republiky a Slovenska v jejich aktivitách na zadržování vody v krajině,“ říká o projektu jeho iniciátor Ondřej Nádvorník z Člověka v tísni.


Projekt LIFE WILL – Voda v krajině a půdě realizuje Člověk v tísni spolu s partnery Beleco z.s., Sdružení místních samospráv ČR a Vidiecky parlament na Slovensku ve třech pilotních obcích v Česku a na Slovensku. Jeho cílem je zvýšit odolnost obyvatel a zemědělské krajiny vůči změně klimatu zavedením přírodě blízkých adaptačních opatření na lokální úrovni. Aktivity projektu financuje Evropská unie v rámci programu LIFE a spolufinancují Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj

Autor: Karolína Šugarová

Související články