Podporujeme učitele ve výuce o změně klimatu. Spouštíme novou verzi webové stránky Učím o klimatu

Publikováno: 10. 11. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Podporujeme učitele ve výuce o změně klimatu. Spouštíme novou verzi webové stránky Učím o klimatu
© Foto: archiv ČvT

Sedm organizací spojilo své síly a připravilo vzdělávací portál pro učitele, metodiky a další vzdělavatele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu. Na stránce Učím o klimatu najdou bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály.

Příprava portálu www.ucimoklimatu.cz trvala více než rok, ten nyní nahradí dosavadní pilotní verzi webové stránky. „Naším cílem bylo vytvořit jedno centrální místo pro učitele, lektory i studenty, kteří se chtějí věnovat ve výuce tématu změny klimatu. Najdou na něm k okamžitému využití většinu aktuálních a ověřených materiálů z našich seminářů a kurzů. Z nedávných výzkumů vyplývá, že 71 procent lidí v ČR si uvědomuje, že změna klimatu má zásadní dopad na život u nás a většina dospívajících ji považuje za největší globální hrozbu, o které se ve škole příliš nedozvídají. Reagujeme proto na potřeby vzdělavatelů i mladých lidí a poskytujeme podporu, aby téma získalo ve výuce patřičný prostor. Vzdělávat o změně klimatu považujeme za zásadní součást řešení této výzvy,“ vysvětluje Veronika Endrštová, koordinátorka a metodička globálního vzdělávání ve společnosti Člověk v tísni, která vede proces tvorby portálu.


Vše o výuce o změně klimatu na jednom místě

„Portál Učím o klimatu je pro mě jedinečnou stránkou, která složitou oblast změny klimatu uchopuje ze vzdělávací perspektivy. Jako učitel jsem k tomuto tématu dosud musel informace hledat na odborných webech a lekce většinou sám vymýšlet a zkoušet. Nyní můžu využít připravené a otestované aktivity, které připravili pedagogicky i odborně a vědecky zkušení lidé,“ oceňuje přínos portálu Tomáš Lengál, který vyučuje společenské vědy a angličtinu na Gymnáziu Frýdlant.

Učitelé mohou na webové stránce vyhledávat materiály podle různých kritérií, jako jsou například věk žáků, vyučovací předmět, téma nebo časový rozsah aktivity. „Na webové stránce Učím o klimatu nyní učitelé najdou lekce, které pomohou přiblížit žákům základní jevy spojené se změnami klimatu, jakými jsou například skleníkový efekt nebo vliv emisí CO2 na atmosféru. Jsou zde ale i lekce zaměřené na to jak příčiny a dopady změny klimatu prakticky řešit v konkrétních místech, kde žáci žijí, a také společenskovědní témata jako jsou klimatická spravedlnost, greenwashing nebo možnosti zmírňování změny klimatu,“ popisuje současný obsah portálu pro učitele jeho administrátor Jakub Opršal ze Střediska ekologické výchovy SEVER.


Na portálu prozatím převažují vypracované lekce do hodin, postupně budou přibývat i popisy rozsáhlejších projektů, infografiky nebo filmy. V sekci Jak učit návštěvníci portálu najdou metodické minimum, tipy na ověřené zdroje a ucelené metodické publikace. V sekci O nás získají učitelé nabídku dlouhodobých programů, do kterých se mohou zapojit s celou třídou, či školou.

Tvorba vzdělávacího portálu Učím o klimatu byla financována z programu DEAR Evropské komise v rámci evropského projektu 1Planet4All a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Organizace, které se podílely na tvorbě portálu Učím o klimatu:

• Člověk v tísni, o. p. s. – Vzdělávací program Varianty
• TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
• Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
• Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.
• Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
• Učitelé za klima, z. s.
• Fakta o klimatu


Anotace vybraných lekcí portálu Učím o klimatu:

Chladné město

Je horký letní den, teploty stoupají a město se začíná nepříjemně přehřívat. Jde tomu zabránit? A jak? V této minilekci mají žáci za úkol ochladit město. Inspirují se přírodními jevy a zákony, aby navrhli účinná adaptační opatření pro obydlenou i volnou krajinu.

Klimatická konference

Z žáků se v této hře stanou zástupci různých zemí. Ti mají jeden jediný cíl – najít řešení klimatické změny. Každý stát má však jiná východiska, zájmy i prognózy budoucího vývoje. Jak si povedou? Času na jednání a realizaci opatření mnoho nezbývá…

Klimaskeptické argumentační fauly

Jaké argumentační postupy používají klimaskeptici? V této lekci se zaměříme na spor, jestli za klimatickou změnu mohou lidé. Žáci se naučí rozlišovat mezi fakty a názory. Právě názory totiž umožňují skutečnost zkreslovat a manipulovat okolím. 


Autor: Václav Zeman

Související články