Spustili jsme projekt EUKI ELCA. Na Moravě vyškolíme klimatické manažery

Publikováno: 8. 4. 2024 Doba čtení: 2 minuty
Spustili jsme projekt EUKI ELCA. Na Moravě vyškolíme klimatické manažery
© Foto: Barbora Vrablíková

Na moravské Podluží se před lety soustředila pozornost kvůli pustošení tornáda. Celá oblast ale už desítky let čelí také erozi půdy a suchu, takže je mimořádně zranitelná vůči klimatické změně. I proto jsme právě sem soustředili projekt EUKI-ELCA, díky kterému zde vznikne skupina manažerů ochrany klimatu. Přímo v terénu jsme ho spustili výsadbou dvou německých třešní. 

Podluží v roce 2021 postihly hned dvě živelné pohromy — tornádo a povodeň. Poničily budovy i zeleň. Díky sbírce SOS Morava jsme se do oblasti vydali a pomohli s výstavbou domů a zahrad. A dodnes díky ní realizujeme výsadby chybějící zeleně.

Vznik živelných katastrof nezřídka souvisí se špatným hospodařením v krajině. I kvůli němu trápí Hodonínsko a Břeclavsko dlouhodobě sucho a půdní eroze, které bude do budoucna klimatická změna zhoršovat. Místní krajinu je proto potřeba obnovovat a hospodařit v ní tak, aby byla zdravější a odolnější proti přicházející klimatické změně.

Příprava projektů adaptace krajiny na klimatickou změnu má být do budoucna náplní práce tzv. manažerů ochrany klimatu, které vyškolíme v rámci projektu EUKI-ELCA. Ten jsme zahájili společně s německými a rumunskými partnery v prosinci minulého roku. 

Podluží je připraveno chránit klima i svou krajinu

V terénu jsme projekt spustili slavnostním vysazením dvou třešní. Koordinátorka projektu Viola Helwig (z organizace Gesellschft für Nachhaltige Entwicklung) je přivezla z německého Witzenhausenu jako dar Moravské Nové Vsi – jedné z obcí nejvíce postižených tornádem. Tam jsme je společně se starostkou Zuzanou Jandákovou a místostarostou Jiřím Filou vysadili v rámci březnových návštěv v obcích Podluží.

Starostky, starostové i místostarostové „tornádových“ obcí i „povodňových“ Dolních Bojanovic nás vřele přivítali a drtivá většina z nich potvrdila své plány se do projektu EUKI-ELCA zapojit a nechat si vyškolit budoucí klimatické manažery. Jejich zázemím bude nově vzniklé komunitní centrum na podporu ochrany klimatu v Hodoníně.

EUKI-ELCA nabízí řešení klimaticky zranitelnému Podluží

Noví moravští manažeři ochrany klimatu se zúčastní kurzu, kde se prostřednictvím přednášek a diskusí s odborníky vzdělají v řadě příslušných oborů – v šetrné energetice, odpadářství, mobilitě aj. Na výjezdech do Německa také uvidí mnoho příkladů dobré praxe.

Získané zkušenosti pak budou moci využít ve prospěch obcí (úředníci) či každý pro svou kariéru (např. jako poradci ve firmách a dalších organizacích). Každý z nich by měl během kurzu pracovat na svém projektu: např. klimatickém akčním plánu obce či jiném environmentálně zaměřeném projektu na ochranu klimatu.


Moravská Nová Ves už svého klimatického manažera hledá. Navíc s ní máme řadu dalších plánů. Například v tomto roce pro ni necháme zpracovat Klimatický akční plán. Nově vysázené stromy u kostela jsou základem nové aleje a parčíku v samotném srdci obce. 


Autor: Barbora Vrablíková, mediální koordinátorka environmentálních témat

Související články