Stal se klimatický summit COP28 přelomem na cestě z doby fosilní? O tom besedovala naše delegátka Magdalena Davis

Publikováno: 21. 1. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Stal se klimatický summit COP28 přelomem na cestě z doby fosilní? O tom besedovala naše delegátka Magdalena Davis
© Foto: Veronika Gabrielová

Naše vedoucí českých klimatických programů Magdalena Davis se zúčastnila besedy o COP28. Mluvila zde mimo jiné o tom, proč se klimatické konference OSN v prosinci zúčastnila jako jedna z našich delegátek nebo jak relevantní jsou její výstupy pro naši práci. 

Stal se klimatický summit COP28 přelomem na cestě z doby fosilní? Aneb aktuální situace v omezování klimatické změny.

Pod tímto názvem se 9. ledna uskutečnila beseda, kterou pořádá Společnost pro trvale udržitelný život a Klimatická koalice. V prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce Magdalena Davis besedovala s Romanou Jungwirth Březovskou (Asociace pro mezinárodní otázky a CzechGlobe), Janem Kalibou (Český rozhlas), Miriam Macurovou (Greenpeace), Radimem Tolászem (Český hydrometeorologický ústav) a Pavlem Zámyslickým (Ministerstvo životního prostředí).

Užiteční pozorovatelé

Magdalena Davis během besedy mluvila mimo jiné o tom, proč se konference zúčastnila i naše delegace. Ačkoli se totiž neziskové organizace účastní jako pozorovatelé, takže nemají přímý vliv na vyjednávání, zajišťují transparentnosti celého procesu.

„Jako humanitární, rozvojová a teď už i environmentálně-klimatická organizace se Člověk v tísni angažuje a pomáhá zhruba ve čtyřiceti zemích světa," objasňuje rozsah naší práce Magdalena Davis. „A napříč těmito zeměmi pozorujeme vliv kliamtické změny a velkou degradaci ekosystémů. Takže rozhodnutí, která padají na takovýchto konferencích, a závazky jednotlivých států se potom přímo nebo nepřímo promítají i do naší práce. A to jak té humanitární, tzn. z hlediska živelných katastrof, tak i rozvojové, které se týká třeba adaptace na změny klimatu,“ doplňuje.


Klimatické fondy potřebují peníze

I proto Magdalenu Davis na konferenci velmi zajímal management klimatických fondů a osobně se zúčastnila prezentace Zeleného klimatického fondu, který podle ní prošel velice dobrou transformací. Podle slov nové ředitelky Zeleného klimatického fondu Mafaldy Duarte je financování klimatických projektů pomalé a nedostatečné a je třeba ho zefektivnit. Vytyčila proto Fondu nový ambiciózní cíl, a sice do roku 2030 získat a profinancovat každý rok 50 mld. dolarů namísto stávajících 13 mld. dolarů

Ačkoli to působí jako obrovská částka, podle Magdaleny Davis je to jen kapka v moři. Abychom jako společnost mohli projít transformací k udržitelnému a do jisté míry i obnovitelnému způsob života, budeme potřebovat odhadem 2,7 bilionů dolarů. Otázkou zůstává, odkud by takové finanční objemy měly pocházet.

Naše společnost potřebuje dobré příklady

Mimo to během besedy Magdalena Davis zmínila i význam práce českých médií. Podle ní v českém prostředí chybí konkrétní narativy i to, čemu se říká solution based journalism, tzn. zaměření se na řešení, nikoli jen na problém: "Tedy namísto reportáže o koťátkách na konci zpráv, které v nás mají vyvolávat dobrý pocit poté, co jsme zhlédli všechny ty hrůzy předtím, bych hodně ocenila, kdyby se česká novinařina víc zaměřila na to, kde se daří jaká řešení, kde je co hodné následování. Myslím, že by nám to všem prospělo.“

Záznam celé besedy:


Autor: Barbora Vrablíková, mediální koordinátorka environmentálních témat

Související články