Jakub Zelený: COP 15 zvedne téma důležitosti biodiverzity pro lidstvo

Publikováno: 7. 12. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Jakub Zelený: COP 15 zvedne téma důležitosti biodiverzity pro lidstvo
© Foto: UNEP

Konec roku 2022 je bohatý na zásadní konference o životním prostředí. V Montrealu právě začala konference COP15, která se věnuje úbytku biologické rozmanitosti. Na půdě OSN se tak bude řešit krize celoplanetárního charakteru, která je neméně závažná, než ta klimatická. Má zde dojít k mezinárodní rámcové úmluvě o strategii ochrany přírody a biodiverzity, řešit se ale budou také způsoby, jak takovou ochranu efektivně měřit.

Zatímco v Egyptě právě skončil klimatický summit COP27, v Kanadě začal summit k biologické rozmanitosti s názvem COP15. Změna klimatu je už nějakou dobu ústředním tématem mezinárodních vyjednávání, ale nyní to vypadá, že lidstvo čelí ne jedné, ale dvěma environmentálním katastrofám zároveň. Obě krize spolu ale souvisí a biodiverzita může být problémem, ale i řešením příčin změny klimatu.

Biodiverzita je pojem zahrnující jak rozmanitost biologických druhů, tak zdraví ekosystémů, které tvoří naši biosféru. V poslední době si globální společnost začíná uvědomovat svou závislost na stavu biosféry, a fakt, že její destrukcí ohrožuje vlastní přežití. Biologické druhy v současné době vymírají nejrychleji od dob dinosaurů, přirozené ekosystémy jsou přetvářeny v průmyslové plantáže a tím klesá jejich schopnost poskytovat lidem životně nezbytné služby a funkce jako je jídlo, dřevo ale i čištění vody a produkce kyslíku.

Zdravé ekosystémy zároveň představují našeho nejlepšího spojence v boji proti rostoucím emisím a extrémnímu počasí. Propojení mezi změnou klimatu a biodiverzitou se začíná v mezinárodních vyjednáváních etablovat. Státy se shodují, že schopnost ekosystémů a půdy zachycovat atmosférický uhlík představuje jednu z nejdůležitějších řešení rostoucích emisí. V současné době ale krajinu využíváme nad její možnosti sebezáchovy a vlastnímu vývoji ponecháváme velmi malé části naší biosféry, což dramaticky snižuje její schopnost vázat uhlík a regulovat dopady změny klimatu.

COP15 zásadní téma vynáší na světlo

O chráněných oblastech ale i způsobech využívání krajiny má být právě probíhající COP15. Prezidentství konference náleží Číně, ale je organizované v Kanadě. Původně měla konference proběhnout již v roce 2020 v čínském Kunmingu, kvůli covidovým opatřením byla ale odsunuta, a nakonec se odehraje v kanadském Montrealu. Za EU bude na konferenci jednat delegace z České republiky v rámci svého předsednictví.


Cílem konference je dojít k mezinárodní rámcové úmluvě o strategii ochrany přírody a biodiverzity, podobně jako existuje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Jedním z návrhů je dohoda na ochranu 30 % plochy suchozemských a 30 % mořských ekosystémů.

Jedná se také o omezení užívání škodlivých látek v zemědělství, zrušení dotací škodlivých aktivit, návratu biologické rozmanitosti do intenzivně využívané krajiny, ale zejména o způsobech, jak měřit pokrok v její ochraně. Státy totiž dosud nemají zavedený způsob její kvantifikace a její ztráty. S dohodnutým systémem měření by státy mohly sledovat postup ke stanoveným cílům a dokládat ho při dalších mezinárodních jednáních.

Přírodní bohatství není rozložené rovnoměrně. Zatímco vyspělé země už stačily většinu svých ekosystémů zlikvidovat, rozvojové země to ještě v rámci svého ekonomického rozvoje nestihly. Aby bylo dosaženo cílů rámce pro ochranu biodiverzity, je třeba věnovat pozornost jejím centrům, jako jsou tropické deštné pralesy. Na COP15 bude proto jedním ze zásadních témat zřízením fondu pro ochranu nejhodnotnějších ekosystémů, do kterého by měly přispět hlavně bohaté země.

Očekávání od konference COP15 jsou vcelku veliká a hovoří se o možnosti vytvoření dohody o biologické rozmanitosti, která by svým významem byla srovnatelná s Pařížskou dohodou o snižování emisí. Realistická očekávání ale počítají s vytvořením „dohody o dohodě“, tedy jakýsi předstupeň Pařížské dohody o biodiverzitě.


Rozvojové projekty Člověka v tísni s ochranou biodiverzity počítají

V rozvojových zemích realizujeme projekty obnovy krajiny a učíme místní zemědělce hospodařit bez dopadu na místní biodiverzitu. Celkově se ve svých projektech snažíme zavádět taková přírodě blízká a klimaticky odolná řešení, ve kterých hraje její podpora klíčovou roli. V rámci projektu participativního rozvoje produktivní krajiny v etiopské Sidamě nebo angolského projektu Chitanda například pomáháme zemědělcům diversifikovat produkci. Mongolským zemědělcům v Gobi pomáháme zavádět rostlinnou výrobu, aby se zabránilo další dezertifikaci v důsledku nadměrného spásání dobytkem. A v Gruzii zase podporujeme místní včelaře.

V České republice se začínáme věnovat tématu sucha a adaptace krajiny. Snažíme se posílit odolnost české krajiny a obyvatel vůči extrémnímu počasí právě prostřednictvím přírodě blízkých řešení. I za tímto účelem jsme letos na podzim spustili projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě, díky němu budeme do české krajiny zavádět takové prvky, které její druhové rozmanitosti zásadně prospějí.

Autor: Jakub Zelený, environmentální poradce ČvT

Související články