Srdce Moravské Nové Vsi se zase zazelená. U kostela jsme vysadili alej i park

Publikováno: 15. 3. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Srdce Moravské Nové Vsi se zase zazelená. U kostela jsme vysadili alej i park
© Foto: Barbora Vrablíková

Tornádo v roce 2021 zpustošilo nejen domy, ale i lesy, parky a další zeleň. Po obnovení staveb přišla řada i na ní. Od minulého roku se obce v Podluží věnují výsadbě. Jednu jsme díky sbírce SOS Morava minulý víkend uskutečnili i my. 

V sobotu jsme společně s obyvateli Moravské Nové Vsi a dobrovolníky Hnutí Brontosaurus vysadili lipovou alej vedle místního kostela. A hned pod strání - na místě, kde tornádo zdevastovalo dům - jsme vysadili třešně, mandloně, kaštany a solitérní jírovec. Díky tomu vzniká zelené srdce obce, které ji bude nejen zkrášlovat, ale i ochlazovat, a které tu dnes citelně chybí. 

Srdcaři vysadili symbolické lípy, ale i jedlé stromy

Vybavena nářadím se výsadby aktivně zúčastnila současná starostka obce Zuzana Jandáková, ale i starostka bývalá, Jana Krutáková. Výsadbu odborně zajistil Filip Šálek, místopředseda brontosauří pobočky Ardea Břeclav, a také lesník a specialista na projekty ochrany přírody. Společně s patnácti brontosauřími dobrovolníky se pustili do práce s neskutečným elánem a energií. Díky tomu bylo za necelé čtyři hodiny hotovo.

Jedenáct lip stříbrných bude krášlit okolí kostela. Společně s přilehlým parčíkem s šestnácti ovocnými stromy, kaštany a jírovcem budou tvořit zelenou dominantu Moravské Nové Vsi, která vznikla podle návrhu Ateliéru LOUKA z Mikulova. Tyto stromy jsou poměrně vysoké a některé z nich už dnes kvetou.

"Z našich předchozích rozhovorů s vedením obce i obyvateli a obyvatelkami Moravské Nové Vsi vyplynulo, že ztráta stromů na ně má dost depresivní vliv, říká ředitelka našich českých klimatických programů Magdalena Davis, která se na výsadbě podílela prací organizační i fyzickou.

“Kromě toho, že se v létě nemají kde se schovat před sluncem, vnímají také nezvyklé ticho kvůli úbytku ptáků a hmyzu. Proto jsme zvolili do centra obce vzrostlejší stromy, které už za pár let budou poskytovat stín a poslouží pro hnízdění ptáků i jako útočiště potřebnému hmyzu,” doplňuje. 

Podluží potřebuje stromy

Podle našeho projektového manažera Romana Kleckera, který na jižní Moravě pracuje od roku 2021, bude trvat desítky let, než se území v obci i kolem ní zazelená vydatněji: „Jsou tady velké půdní celky, kde chybí jakýkoli remízek a většina větrolamů je přestárlá. Potřebujeme, aby majitelé pozemků souhlasili s tím, že se budou obnovovat a vysazovat nové, protože je tady obrovská větrná eroze.“

Většinu poničené zeleně si obce financují z Národního programu Životní prostředí na obnovu zeleně po tornádu, kterou ale v centru Moravské Nové Vsi nebylo možné využít, protože na místě bývala zástavba. Zároveň celý region Podluží na mnoha místech potřebuje systematičtější a širší krajinné úpravy, aby bylo do budoucna schopné odolávat následkům dlouhodobě nesprávného hospodaření s krajinou a vlivům klimatické změny.

“Jsme velmi rádi, že jsme mohli vedení obce pomoct tam, kde nemohli získat finanční prostředky jinde. Podporujeme trend navracení zeleně do centra obcí, protože je prokázáno, že vzrostlé stromy ochlazují své okolí až o 5 stupňů Celsia,” popisuje velkou výhodu výsadby v intravilánech Magdalena Davis.

O tom, jak jsou stromy pro ochlazování prostředí důležité, se přesvědčili například v jedné z hodonínských škol. U ní tornádo zničilo přilehlý les a škola teď musí kvůli horku ve třídách investovat do klimatizace. Výsadba stromů je tak investicí nejen do estetického vzhledu obce, ale i do pohodovějšího života jejího obyvatelstva. 

Od roku 2022 běží náš participativní projekt v Dolních Bojanovicích, které v roce 2021 spláchla povodeň, a pomáháme i dalším obcím z regionu Podluží s klimatickými akčními plány. V rámci mezinárodního projektu EUKI-ELCA dáváme dohromady tým místních klimatických manažerů a v Hodoníně budeme otevírat komunitní centrum na podporu ochrany klimatu. 
Autor: Barbora Vrablíková, mediální koordinátorka environmentálních témat

Související články