Velvarští se zapojili do projektu LIFE WILL. Vybrali si, čím ozdraví okolní krajinu

Publikováno: 20. 11. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Velvarští se zapojili do projektu LIFE WILL. Vybrali si, čím ozdraví okolní krajinu
© Foto: Jakub Dušek

Na začátku listopadu jsme ve spolupráci s velvarskou radnicí uspořádali workshop pod názvem Zadržování vody ve velvarské krajině. Desítky aktivních občanů společně s vedením města, místními zemědělci, krajináři a našimi kolegy řešili možné úpravy okolní krajiny. Díky nim by v budoucnu měla lépe odolávat vlivu klimatické změny a nevhodného hospodaření.

"Otázka není, zda odtud velká voda opět přijde, ale kdy to bude. A je lépe být připraven a pomoci krajině zadržet co nejvíce vody a ochránit tak Velvary,“ řekl na úvod akce starosta Radim Wolák. Ten v loňském roce neváhal a přihlásil město Velvary do projektu LIFE WILL – Voda v krajině a půdě, který řeší i to, jak podobným živelným pohromám do budoucna zabránit.

Ve Velvarech byl tento worhshop poprvé, v minulosti si ho vyzkoušeli už obyvatelé Němčic - druhé české pilotní lokality projektu. U třech kulatých stolů se nad mapami probíralo, jaké krajinné úpravy jsou pro okolí Velvar nejvhodnější a do jakých je třeba se pustit co nejdříve. Řešily se nejen povodně a sucho, ale třeba i vítr, který má ve zpustlé krajině velký potenciál nabrat na ničivé intenzitě.

Místním přirozeně vadí hromadění odpadků v okolí města. Bude proto třeba uklízet. A ukázalo se také, že si vesměs přejí, aby velvarská krajina byla nejen čistá, ale také dostupná, ideálně protkaná alejemi a sítí cest a cestiček k procházkám a relaxaci.

Ve Velvarské záložně se rozhodovalo o zdraví okolní krajiny

Projektem LIFE WILL – Voda v krajině a půdě si klademe za cíl zvýšit odolnost zemědělské krajiny a jejích obyvatel vůči změně klimatu. Za pomoci místních obyvatel zavádíme ve třech pilotních lokalitách přírodě blízká adaptační opatření.

Jednou z úvodních částí projektu jsou v každé lokalitě rozhovory s místními občany, hospodařícími zemědělci, vlastníky pozemků, členy spolků a dalšími. Ve Velvarech se tak v srpnu a září dvě výzkumnice dozvídaly, jak místní krajinu v povodí Svodnice vnímají, co se jim na ní líbí a co jim tam chybí.

Ve stejnou dobu odborníci mapovali stav krajiny a navrhovali opatření, která by mohla stavu krajiny pomoci. A ve středu 1. listopadu se oba tyto vstupy spojily ve velvarské Záložně na veřejném setkání.Svodnice už pro město nebude hrozbou

Říčka Svodnice se na první pohled zdá být mírná a neškodná. V minulosti se ale vylévala z koryta kvůli nálevkovitému terénu a půdě neschopné vsáknout větší množství vody ze silných dešťů. Místní občané jsou už poučení a hodlají se povodním do budoucna vyvarovat.

“Velvarští moc dobře vnímají nedostatky této oblasti a při setkání v Záložně přicházeli z řadou nápadů, jak stav krajiny zlepšit,“ říká manažer projektu LIFE WILL Petr Nohava. „Z diskuze si odnášíme celou řadu podnětů a informací a s projektanty budeme dále pracovat na přípravě opatření, na kterých jsme se s účastníky shodli,” dodává.

Zpětná vazba na navrhovaná krajinná opatření pomůže projektantům v jejich dalším rozpracováním. Řešit se budou také majetkoprávní vztahy, aby bylo jasné, kde bude možné realizovat a v jakém rozsahu. Začátkem nového roku budou místním představena už konkrétní opatření a když všechno dobře půjde, ve stejném roce se dočkají i prvních realizací.

Přečtěte si více informací o projektu LIFE WILL - Voda v krajině a půdě!
Autor: Barbora Vrablíková, mediální koordinátorka environmentálních témat

Související články